nijiwomatsu虹を待つ人 (Niji wo Matsu Hito)

Fecha de lanzamiento: 17-07-2013
Musica y Letra: Fujiwara Motoo
Arreglos: BUMP OF CHICKEN

1.  虹を待つ人 (Niji wo Matsu Hito)